KADRY I PŁACE

Wieloletnie doświadczenie, zespół zaangażowanych ludzi, optymalne rozwiązania.

USŁUGA KADR I PŁAC / HR

Zespół specjalistów i stosowanie nowych technologii, umożliwia dobranie optymalnych parametrów usługi dla Państwa firmy. Cechuje Nas terminowość i nienaganność prowadzenia spraw związanych z obsługą klienta. Realizacja zleconych zadań z zakresu kadr i płac przez Nasz zespół, to gwarancja rzetelności, profesjonalizmu i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z obowiązującym prawem. Jesteśmy partnerami, na których zawsze można polegać i którzy są po to by wspierać.

Nasze usługi związane z prowadzeniem kadr obejmują m.in.:

• prowadzenie dokumentacji kadrowej,
• przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
• opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS,
• monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,
• e-teczka
• rejestracja i monitoring czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych,
• przechowywanie dokumentacji i danych w miejscach bezpiecznych, zapewniających pełną
poufność,
• skrócenie przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat,
• przelewy,
• pomoc przy kontroli ZUS i PIP w zakresie realizowanej usługi,
• zgłaszanie i wygłaszanie oraz aktualizację danych pracownika w ZUS

W ramach usług płacowych zapewniamy:

• naliczanie wynagrodzeń,
• rozliczanie rachunków do umów cywilno-prawnych zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
• naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
• rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
• przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami,
• obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
• sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych,
pracowników i kierownictwa Klienta,
• wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i ceny prosimy o kontakt pod numerem tel.: 784 371 681 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego klikając tutaj.

Sprawdź jak jeszcze możemy pomóc w prowadzeniu Twojego biznesu

» BHP
» Lokale