Kadry i płace / HR

Zobacz więcej

Usługa
kadr i płac / HR

Zespół specjalistów i stosowanie nowych technologii umożliwia dobranie optymalnych parametrów usługi dla Państwa firmy. Cechuje nas terminowość i nienaganność prowadzenia spraw związanych z obsługą klienta.

Realizacja zleconych zadań z zakresu kadr i płac przez nasz zespół to gwarancja rzetelności, profesjonalizmu i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z obowiązującym prawem. Jesteśmy partnerami, na których zawsze można polegać i którzy są po to, by wspierać.

Skontaktuj się z nami

Szczegóły oferty

Usługi prowadzenia kadr

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 • Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS,
 • Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,
 • E-teczka,
 • Rejestracja i monitoring czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych,
 • Przechowywanie dokumentacji i danych w miejscach bezpiecznych, zapewniających pełną poufność,
 • Skrócenie przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat,
 • Przelewy,
 • Pomoc przy kontroli ZUS i PIP w zakresie realizowanej usługi,
 • Zgłaszanie i wygłaszanie oraz aktualizacja danych pracownika w ZUS.

Usługi płacowe

 • Naliczanie wynagrodzeń,
 • Rozliczanie rachunków do umów cywilno-prawnych zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami,
 • Obsługa kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON.

Jesteś zainteresowany ofertą?