Jak zmienią się kursy BHP w 2021 roku?

Wraz z nowym rokiem warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkoleniach BHP. Są one nieodłącznym elementem w momencie podejmowania pracy lub dalszego kształcenia się. To pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenia swoim pracownikom, zapewniając im tym samym bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki do pracy. Na jakie kursy BHP może liczyć pracownik? Jaka jest ich częstotliwość? Odpowiedzi znajdziecie w artykule. 

Jakie są rodzaje kursu BHP?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie szkoleń BHP swoim nowym jak i stałym pracownikom. Według Kodeksu Pracy przewidywane są dwa typy kursów: wstępne oraz okresowe. Dla nowozatrudnionych pracowników przewidziany jest wstępny kurs BHP, 

na którym przez instruktaż zapoznają się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa, zasadami higieny pracy oraz odbywają kurs pierwszej pomocy. Dodatkowo po ukończonym kursie posiadają wiedzę na temat ogólnych zasad, jakie panują w nowym zakładzie pracy. Natomiast okresowe kursy BHP dedykowane są pracownikom, którzy mają już pewny staż pracy. Na nich takich pracownik przypomina i utrwala sobie podstawowe zasady, ale także zdobywa nową wiedzę z zakresu swojej specjalizacji oraz poznaje nowe techniczne rozwiązania. 

Jak często powinny odbywać się kursy BHP?

Takie BHP kursy powinny odbywać się z odpowiednią częstotliwością, w zależności od rodzaju oraz warunków wykonywanej pracy. Pracownicy zajmujący robotnicze stanowiska, gdzie narażają swoje życie na niebezpieczeństwo, powinni odbyć szkolenie raz do roku. Inaczej jest z pracodawcą, brygadzistami czy pracownikami na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, produkcyjnych lub organizatorów produkcji. W ich przypadku wystarczy odbyć szkolenie raz na 5 lat. Natomiast pracownicy biurowi są zupełnie zwolnieni z okresowych szkoleń BHP. Warto wspomnieć, że odbywanie kursy powinno odbywać się w godzinach pracy. Dla uzyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu BHP warto znaleźć miejsce, które nie tylko udostępni nowoczesną przestrzeń, ale także zagwarantuje specjalistyczne szkolenie. W Śląskiej Metropolii warto wybrać kursy BHP w Tychach. Miasto Tychy posiada wiele nowoczesnych miejsc, w których mogą odbyć się szkolenia, oraz są świetnie skomunikowane z resztą metropolii. Możesz zapisać się tam np. na szkolenie z pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli preferujesz szkolenia online, to możesz poprosić o usługę e-learningu lub za pomocą dowolnego komunikatora wideo.

W 2021 roku nadal obowiązkowe będą kursy BHP — zarówno te wstępne, jak i okresowe. Warto wybrać miejsce, które specjalizuje się w prowadzeniu tego typu szkoleń. Zdobycie odpowiedniej wiedzy przygotuje pracowników na losowe sytuacje wynikające z ich zawodu. Kursy BHP to klucz do bezpiecznej i sprawnej pracy. 

Chcesz porozmawiać o szczegółach?