Umiejętności twarde – definicja

Rynek pracy ulega dynamicznym zmianom. Niemal każdy przyszły pracownik kończy teraz studia wyższe, zna języki obce i rozumie świat nowych technologii. Jedno się jednak nie zmienia – pracodawcy wciąż wymagają od kandydatów do pracy określonych kompetencji. Kluczowe są tutaj umiejętności twarde, ponieważ to właśnie one mają podkreślić dopasowanie kandydata do profilu stanowiska i zapewnić zwycięstwo w rekrutacyjnej rywalizacji. Czym właściwie są umiejętności twarde? Czy można je rozwijać? Przeczytaj artykuł, by poznać odpowiedzi.

Czym są kompetencje?

Kompetencje to ogół predyspozycji, które ma dana osoba. Właściwie to zestawienie trzech głównych składowych, do których zalicza się wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie. Posiadanie określonej kompetencji wiąże się z wykorzystywaniem tych składowych do sprawnego rozwiązywania problemów oraz zadań. Może to dotyczyć zarówno technicznych aspektów wykonywania czynności, jak i aspektów funkcjonowania interpersonalnego. Człowiek kompetentny to więc taki, który posiada odpowiednie umiejętności, uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia danej funkcji, wypowiadania się w określonych kwestiach i brania za nie odpowiedzialności.

Umiejętności twarde – definicja

Umiejętności twarde to mierzalne kompetencje, które nabywamy poprzez naukę – w szkole, na studiach, w trakcie kursów oraz szkoleń, ale także w trakcie kariery zawodowej. Można powiedzieć, że stanowią one bazę oraz pewnego rodzaju zaplecze techniczne, które umożliwia podjęcie pracy na konkretnym stanowisku. Twarde umiejętności potwierdzają różnego typu licencje, dyplomy oraz certyfikaty i stosunkowo łatwo je rozwijać. Wśród najpopularniejszych znajdziemy:

  • znajomość języków obcych,
  • umiejętność obsługi programów np. pakietu Adobe,
  • prawo jazdy,
  • obsługę kasy fiskalnej.

Rodzaje kompetencji – różnica pomiędzy umiejętnościami twardymi a miękkimi

Kompetencje twarde to zbiór łatwo mierzalnych umiejętności, na podstawie których rekruter może ocenić, czy pracownik będzie w stanie dobrze wykonywać pracę na danym stanowisku. Można je szybko zweryfikować w trakcie rozmowy oraz za pomocą różnego rodzaju testów. Umiejętności miękkie to z kolei dużo trudniejsze do zmierzenia cechy psychofizyczne oraz umiejętności społeczne i interpersonalne, które zwykle mają związek z osobowością jednostki. Można powiedzieć zatem, że kompetencje twarde to kompetencje specjalistyczne, wiedza merytoryczna z określonej dziedziny lub branży, a także wszelkie umiejętności praktyczne, które są niezbędne do wykonywania czynności zawodowych. Kompetencje miękkie zaś są to indywidualne cechy, które decydują o usposobieniu i sposobie zachowania. Co istotne kompetencje twarde znaczą bardzo niewiele, jeśli nie są podparte zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi.

Chcesz porozmawiać o szczegółach?